Priser

PRISLISTE

VARESORT

FRAKSJON

PRIS PR. TONN

Subbus

0-60

91

Subbus

0-20

60

Steinmel

0-4

40

Singel

4-8

156

Singel

8-16

147

Singel

16-22

127

Grøftesingel

4-16

140

Pukk

20-50

105

Maskinkult

20-120

88

Matjord


210

Sprengstein


72

Knust asfalt


90

Minstepris henger: 240 kr                               

Minstepris stor henger: 400 kr


Transport: Pris oppgis på forespørsel, ta kontakt! (Minstepris på utkjøring inntil 1 mil, 600 kr. Minstepris på utkjøring over 1 mil, beregnes fra 12 tonn)


Alle priser oppgitt er eks. mva.

Følg oss på facebook